En grupp glada ungdomar går över en bro i stadsmiljö

Så behandlar vi personuppgifter

När du surfar på zhero.se samlar vi in personuppgifter om dig. Här får du mer detaljerad information om hur uppgifterna behandlas.

Surfning

Personuppgifter som samlas in: Vi samlar in kakor, men inga övriga personuppgifter.

Ändamål: Vi använder kakor för webbanalys. 

Hur länge behålls uppgifterna? Kakorna lagras på din dator under en viss tid.

Konsekvenser om du avstår från att lämna personuppgifter: Du kan inte använda zhero.se fullt ut.

Läs mer om vad en kaka är och hur den används

E-post

Personuppgifter som samlas in: e-postadress, ibland förekommer det att vi samlar in namn.

Ändamål: Du ska kunna få information som du efterfrågar.

Hur länge behålls uppgifterna? Uppgifterna behålls tills du själv begär borttag, eller att e-postadressen inte längre är nåbar.

Konsekvenser om du avstår från att lämna personuppgifter: Du kan inte beställa information.

Har du frågor?

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, ställ dem via fliken Kontaktuppgifter längst upp till höger på sidan.