Tillsammans är vi Zhero

I trafiken är du alltid omgiven av liv. Det innebär att du behöver göra något mycket enkelt: Visa omtanke. Tillsammans är vi Zhero – hjältar på väg mot Nollvisionen.

Vad är Zhero?

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att arbeta med insatser för att öka kunskapen och förståelsen för trafiksäkerhet så att alla kan bidra till Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Vi behöver alla hjälpas åt för att vi ska nå målet – privatpersoner, företag och organisationer som utvecklar och använder vägsystemet. Som ett led i detta arbete lanserades Zhero under våren 2021.

Vi är många aktörer som samarbetar inom Zhero. Det finns stora möjligheter för ledare att ta ansvar för trafiksäkerhet i den egna verksamheten. Att arbeta med trafiksäkerhet är att arbeta med hållbarhetsfrågor i ett vidare perspektiv. Tillsammans har vi stora möjligheter att minska antalet skadade och omkomna i vägtrafiken – och bidra till FN:s hållbarhetsmål. Alla tjänar på att engagera sig och bidra. Ju fler som lever och sprider Zheros värderingar, desto mer ökar intresset och engagemanget för trafiksäkerhet i samhället.

Med hjälp av kommunikation, kunskap och brett engagemang ska Zhero på sikt förändra beteenden i trafiken.

Vi är med på resan mot Nollvisionen

Vad är Nollvisionen?

Nollvisionen kom till 1997 med målet att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt på vägarna. För att lyckas måste vi se trafiken som ett lagarbete. Det innebär att alla behöver följa reglerna och bry sig om varandra. Samtidigt ska de som bygger vägarna göra det på ett sånt sätt att vi kan göra misstag, utan att det kostar oss livet. Tillsammans med bilbälten, krockkuddar - och andra innovationer som gör fordonen säkrare - lägger vi grunden för att skapa tryggare resor och transporter.

Nollvisionen (Transportstyrelsen)