Alla kan bidra

Trafiken är ett lagarbete – alla kan bidra till säkrare vägar. De som bygger och underhåller vägar, de som tillverkar fordon och de som beslutar om vilka regler som ska gälla. Men också var och en av oss som trafikanter.

Inom Zhero fokuserar vi på den säkra användaren.  Det betyder att vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt. Vi behöver följa regler och visa hänsyn och omtanke om varandra. Nollvisionen omfattar alla oss som använder vägarna - som färdas med bil, motorcykel, moped, cykel eller som går.

Genom att visa hänsyn och följa trafikreglerna kommer vi långt. Men vi kommer ännu längre om vi som konsumenter börjar fråga efter och ställa krav på säkra resor. Vi kan alla bidra till målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken!