Tillgänglighetsredogörelse

Det finns idag inga identifierade brister inom digital tillgänglighet på Zheros webbplats.

Zhero har som mål att alla ska kunna använda vår webbplats och våra digitala tjänster oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. För att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå våra tjänster strävar vi efter att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa standarden WCAG 2.1, minst nivå AA.

Webbstandarden WCAG (DIGG)

Kontakta oss om du upptäcker brister

Om du hittar brister som inte finns redovisade nedan eller som på annat sätt hindrar dig från din rätt att ta del av våra digitala tjänster är det viktigt att du kontaktar oss och rapporterar detta. Det ger oss viktig information för vårt fortsatta tillgänglighetsarbete.

Anmäl brist i digital tillgänglighet genom formuläret som finns under Kontaktuppgifter uppe till höger på denna sida.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi sköter vårt tillgänglighetsarbete och hur vi uppfyller tillgänglighetskraven ber vi naturligtvis om ursäkt för detta och uppmanar dig att kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala detta. DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Kända brister i tillgänglighet

Zhero:s webbplats bedöms idag vara i överensstämmelse med lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Om brister framkommer redovisar vi dessa här och anger vilket krav ur WCAG 2.1 som bristerna ej validerar till.

Denna tillgänglighetsredogörelse upprättades 210315. Granskning av webbplatsen sker löpande och tillgänglighetsredovisningen revideras regelbundet.

Lagen om tillgänglighet till digital service (DIGG)