Fler viltolyckor än någonsin 2021

2021 blev ett år med fler viltolyckor än någonsin. Hur gör du för att vara förberedd och förhindra dem?

65 372. Så många viltolyckor rapporterades under 2021. Det är fler än något tidigare år och fortsättningen på en uppåtgående trend. Sedan 2014 har viltolyckorna ökat med 40 procent. Allra mest ökade olyckorna med dovhjort, följt av vildsvinsolyckor. Fortfarande är dock det vanligaste att det är rådjur inblandade. 

Naturen är en stor och viktig del av livet i Sverige och det är sällan långt till den. Tyvärr betyder det att det ibland sker oväntade och oönskade möten, bland annat mellan vilt och bilar. På många håll finns viltstängsel och andra åtgärder som ska minska risken för att olyckor sker, men ibland är det inte tillräckligt.

Du som bilförare kan själv göra några saker för att förebygga viltolyckor och för att vara förberedd om olyckan ändå är framme. 

  • Anpassa din hastighet till rådande förhållanden - sänk hastigheten vid dålig sikt, exempelvis.
  • Tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning - och de kommer sällan ensamma.
  • Ta det extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
  • Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen, utan var uppmärksam även på vad som sker vid sidan om den.
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.
  • Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.
  • Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.
  • En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.