Sverige fortsatt i trafiksäkerhetstopp i Europa

Den preliminära EU-statistiken för 2021 om dödsolyckor i trafiken presenterades på måndagen. Sverige är fortsatt ett av de absolut säkraste länderna.

Statistiken som presenterades måndag 28 mars är fortfarande preliminär. Statistiken visar dödsolyckor i trafiken i EU samt länderna Norge, Schweiz och Island. Räknat på antalet dödsoffer i trafiken per miljon invånare är Malta, Norge och Sverige de säkraste länderna i genomgången. Sverige och Norge är vana vid att ligga i toppen i dessa sammanhang. Malta är däremot en nykomling som halverat antalet dödsoffer per miljon invånare på bara några år. 

Nästan alla länder i statistiken har sett minskande antal dödsoffer i trafiken på senare år. Under pandemin var minskningen extra stor, delvis på grund av att vi inte reste lika mycket, men än så länge verkar inte antalet dödsoffer stiga till de nivåerna som rådde före pandemin. 

EU har satt upp mål för att minska antalet trafikdöda inom unionen. Till 2030 ska antalet ha halverats och för första gången ingår även ett mål om att halvera antalet allvarligt skadade i trafiken. Till 2050 är målet detsamma som det vi jobbar efter i Sverige: Nollvisionen. 

Du hittar statistiken på EU-kommissionens webbplats