Tillsammans

Ju fler vi blir desto mer skillnad kan vi göra: Målet är att samla miljoner hjältar på vägen mot Nollvisionen. Vi är många organisationer som står bakom Zhero.

Logotyper för alla 12 samverkanspartners
 

 

Gemensamt mot noll: Läs mer om våra samarbeten

Arbetsmiljöverket

Trafiken är en allvarlig arbetsmiljörisk för många. Oavsett om du arbetar inom transportnäringen, utför vägarbete eller arbetar inom vård och omsorg och kör bil mellan brukare, så utsätts du för risker i trafiken i ditt arbete. Arbetsmiljöverket tar fram regler utifrån arbetsmiljölagen, inspekterar att reglerna följs och tar fram vägledningar för att skapa säkra förutsättningar för anställda att vistas i arbetet i trafiken. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete. 

Arbetsmiljöverket

 

Folksam

Varje år hanterar Folksam fler än 50 000 trafikskador. Därför vet vi också hur skador uppstår, hur de kan undvikas och hur följderna kan lindras. Vår forskning leder till färre trafikskador, mindre lidande och bidrar till nollvisionsarbetet. Vår trafikforsknings huvudmål är att spara liv och ge en säkrare trafik.

Folksam

 

 

Göteborgs stad

Trafiksäkerhet är ett av Göteborgs kännetecken. Vi har sedan länge ett långsiktigt arbete med en trafiksäker utformning av våra gator och då bland annat med fokus på rätt hastighet. Det har gett goda resultat, med en kraftfull minskning av gående och cyklister som skadats i kollision med bilar sedan 1990-talet. Nu sätter vi fokus på att minska antal gående som skadas i fallolyckor och cyklister som skadas när de cyklar omkull. Vi bidrar med kunskap om (och vill gärna ha extra fokus på) gående och cyklister i Zhero.

Trafiksäkerhet (Göteborgs stad)

 

MHF

MHF arbetar för nollvisionen, med särskilt fokus på trafiknykterhet, i linje med vårt motto: ”Ingen ska dö av rattfylleri”. Ingen ska behöva uppleva den sorg som drabbar de anhöriga till rattfylleridödade, eller det lidande som drabbar alla som skadas i rattfylleriolyckor. Vi möter många trafikanter i vår verksamhet och vill förmedla att alla kan vara en Zhero, en trafikhjälte och ett föredöme.

MHF

 

NTF

NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. Att inom ramen för Zhero samverka med andra aktörer i syfte att skapa engagemang för Nollvisionen ligger helt i linje med NTF:s roll och långsiktiga mål om en ökad trafiksäkerhet för alla.

NTF

 

Polisen

Polisen arbetar med att bidra till sänkt medelhastighet och ökad andel nyktra förare för att nå målen i Nollvisionen. I samma anda kontrolleras även skyddsutrustning, förares körkortsbehörighet och förares beteende i trafiken. Polisen har dessutom ett uppdrag att göra kontroller av fordons skick samt genomföra de kontroller som polisen ansvarar för gällande yrkestrafiken.

Polisen

 

Safer

Safer är en samverkansplattform där intressenter från olika delar av samhället bidrar med forskning och kunskap för att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Vår vision är att vara medskapare till ett hållbart och säkert transportsystem, för alla. Chalmers är värd för centrumet och övriga 35 parter kommer från akademi, institut, näringsliv och myndigheter. Safer vill bidra med forskningsresultat och kunskapsspridning som genom Zhero kan inspirera till en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter.

Safer

 

Stockholms stad

Stockholms stad arbetar utifrån Nollvisionen. Vi förbättrar möjligheten att gå och cykla genom nya eller breddade gångbanor och cykelbanor. Vi inför nya hastighetsgränser i hela staden, anpassade efter varje enskild gata. Vi bygger fartgupp, refuger och rondeller, och satsar extra mycket på trafiksäkerheten vid skolor. Vi förebygger också olyckor genom drift och underhåll, framför allt genom att laga hål och bulor som uppstår i vägen, och genom att snöröja och sandsopa.

Trafiksäkerhet (Stockholms stad)

 

STR - Sveriges Trafikutbildares Riksförbund

STR är en branschorganisation som representerar cirka 80% av landets trafikutbildare. Vi producerar utbildningsmaterial, vidareutbildar trafikutbildaren samt driver branschfrågor med fokus på trafiksäkerhet, ny teknik och miljö. Varje år utbildar våra medlemmar över 200 000 personer – förare som du sedan möter i trafiken. Kärnan i vårt arbete handlar om att nå nollvisionen och för oss är det därför självklart att kommunicera Zhero i våra kanaler, via våra medlemmar och vidare ut till trafikanten.

STR

 

logo_trafikverket_345x76.png

Trafikverket

Trafikverket arbetar systematiskt med att skapa trafiksäkra vägar och att sprida kunskap om Nollvisionen. På uppdrag av regeringen leder vi samverkan med andra aktörer på väg mot Nollvisionen. Vi är också initiativtagare till Zhero.

Trafikverket

 

logo_forarprov_345x76.png

Trafikverket Förarprov

Förarprovs uppdrag är att möta samhällets behov av prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet i hela landet. Vi bidrar till Nollvisionen genom att hjälpa blivande förare att säkerställa att de har de kunskaper och erfarenheter som behövs för att bli en trafiksäker, risk- och miljömedveten förare.

Körkort (Förarprov)

 

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med och utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar vi regler och följer upp att de efterlevs.

Vi riktar oss mot både förare och väghållare; kontroll och uppföljning av hastighetsefterlevnad, bredare regelefterlevnad, förarutbildning, kör- och vilotider med mera ingår i vårt uppdrag, där Nollvisionen är ett självklart mål.

Transportstyrelsen