Styr i rätt väg

Genom att värna om att dina medarbetare färdas på ett säkert sätt kan du bidra till säkrare trafik. Vare sig medarbetarna bara färdas till och från jobbet, eller om färden är deras jobb.

Ibockad ruta Ta fram en trafiksäkerhetspolicy

Policyn ska beskriva hur arbetsförhållandena i verksamheten ska förebygga ohälsa och olycksfall, samt hur ni ska åstadkomma en så god trafiksäkerhet som möjligt. Det är också ditt ansvar att se till att de anställda känner till policyn och syftet med den. Det kan också vara bra att ta fram en Hållbarhetsredovisning där ni beskriver hur ni jobbar med trafiksäkerhet, som en del av hållbarhetsarbetet

Ibockad ruta Satsa säkert

Alkolås, antisladd, automatiska nödbromsar, filbytesvarnare. Idag finns många säkerhetshöjande system. Ta hänsyn till säkerheten när du investerar i fordon. Tänk inte bara på vilken bil som är billigast – ett liv är värt mer än några sparade slantar.

  • Bli ett Fair Transport-företag.
  • Satsa på säkerhet även för hyrbilar och privata fordon som används i tjänsten.

Fair Transport

Ibockad ruta Kör om andra företag

Öka era konkurrensfördelar genom att vara trafiksäkra, miljövänliga och en bra arbetsgivare. Fler och fler transportköpare kommer att ställa krav på arbete med säkerhet, klimat och arbetsmiljö. Det finns olika certifieringsprogram och ledningssystem som hjälper dig säkerställa företagets arbete och lagkrav.

  • ISO39001 – Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet
  • Fair Transport
  • Kör företaget farligt gods ska det följa lagen (2006:263) om transporter av farligt gods.

ISO39001 – Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet (SIS)
Fair Transport

Ibockad ruta Håll koll på klockan

Planera rutterna efter reglerna. Håll koll genom färdskrivare, diagramblad och förarkort. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att färdskrivaren besiktas i tid.