Vägen som arbetsplats

I trafiken rör sig inte bara människor, utan också varor och tjänster. Du som jobbar med eller inom yrkestrafik har en viktig roll att spela.